# # # #

Torres de La Corda i La Colomera


Oropesa del Mar / Orpesa

Si observes el perfil de la costa d'Orpesa del Mar, pel costat nord trobes un litoral suau i uniforme, de fàcil control visual. No passa el mateix si dirigeixes la mirada al sud, on està la zona de la Renegà, de cales xicotetes i relleu escarpat.

Les torres colomeres o de guaita es van construir per auxiliar la Torre del Rei en les tasques de vigilància i incrementar el control sobre la costa. Figura en l'inventari d'armament i personal existent en la torre del districte de Castelló, de 1728, fet per ordre del Príncep de Campoflorido. Hi consta que estava proveïda de: dos mosquets, dos botavants, trenta-cinc bales de mosquet, pólvora, quatre lliures, i corda metxa, dues vares i servien els soldats següents: Jaime Boix i Vicente Perciva, soldats a peu. Es troba ubicada al costat de la costa entre les torres del Rei, al nord, i Colomera al sud. S'alça sobre un promontori calcari del cretaci inferior, envoltada de coscolla i margalló. 

Hui dia, ja sense valor estratègic, segueix sent un punt de referència on experimentar sensacions juxtaposades de brisa i mar, una música perfecta per observar l'arquitectura de la natura sobre una vegetació autòctona de formes increïbles.


Dades


Més informació

És possible visitar la recentment restaurada Torre de la Corda els divendres durant tot l'any de forma gratuïta:

Més información en oficines de turisme 964 312 320