# # # # # # #

Castell d'Orpesa del Mar


Oropesa del Mar / Orpesa

Inicialment el Castell d'Orpesa del Mar va ser construït pels musulmans, que van abandonar Orpesa la Vella per motius estratègics i de seguretat. Només cal que et situes en aquest per comprovar el domini visual absolut que es té de l'horitzó, mires on mires. Posteriorment, i donada la importància castrense que tenia, fou conquerit per personatges històrics com El Cid (1090) o el Rei Jaume I (1233).

Durant l'edat mitjana el castell va pertànyer a l'orde dels Hospitalaris fins que va ser conquerit pel rei Jaume I. D'entre les famílies que van governar la vila posteriorment, s'ha de destacar Jofre de Thous, que va fortificar el castell i les muralles.

En el seu origen, la planta d'aquest castell era poligonal regular, amb sis torres obertes en ventall, i una potent torre major de planta trapezoïdal. Aquesta estructura li conferia un magnifica posició davant l'invasor, l'arribada del qual s'avisava a través del sistema de vigilància de les torres de la costa.
El setge del mariscal Suchet al s. XIX va propiciar la destrucció de la fortalesa.

Hui dia, el Castell d'Orpesa del Mar constitueix una referència històrica, plena de secrets polítics i diplomàtics tan propis de l'edat mitjana. Passejar pel Castell ressuscita aquest sentiment de grandesa que tenen els humans quan pensen que tot el que veuen és seu.


Dades


Més informació

Per visitar el Castell consultar al Museu d'Orpesa de Mar