#

Pont suspès sobre el riu Millars


Puebla de Arenoso

Pont suspès sobre el riu Millars

Format per arcs de carreuada que subjecten els cables metàl·lics que sustenten l'entramat de biguetes metàl·liques i la passarel·la de fusta.

Antigament era un pont que unia un Camí Reial de la Pobla d'Arenós amb Cortes d'Arenós.


Dades


Més informació

On the river Mijares as it passes through Puebla de Arenoso.