#

Ermita del Pilar


Atzeneta del Maestrat

La capella és un edifici xicotet, senzill i blanquejat que té adossada al costat esquerre una dependència annexa. Disposa d'un frontó mixtilini i adornaments piramidals a les cantonades, al centre de les quals s'alça el campanar d'espadanya per a la campana. La porta d'accés és rectangular de fusta amb obertura de mig punt baix d'un arc idèntic. Com a únics adornaments a la façana, hi ha una làpida de pedra que en commemora la inauguració i un petit sòcol amb la data de l'edifici, l'any 1951.


Dades


Més informació

7.3 km from the town in the area of Cap de Terme, Pou de la Riba.