#

Torre de la Presó i les muralles


Declarats Béns d'Interès Cultural - Atzeneta del Maestrat

La torre de la Presó s'alça a la part baixa del poble; les muralles recorren principalment el carrer de Montesa, al costat de l'església parroquial. D'origen incert, s'hi aprecien clares similituds amb la tipologia de l'església annexa, datada amb certesa en el s. XII.

De planta quadrada, la torre conserva la porta d'accés i algunes finestres. A l'interior hi ha una escala de comunicació amb les plantes altes. Està adossada al grup d'habitatges més antics de la localitat i es troba en bon estat, relativament.


Dades


Més informació

Access to the old part of the town.