#

Ermita de Loreto


Atzeneta del Maestrat

Esta ermita te la seua orige en 1602. Al seu exterior hi ha dos portes de fusta en sellars treballats, una d'elles original del segle XVI (1596). Atri a l'entrada i Teula arabic a dos aigües i lliri baix el mur frontal. En l'interior hi ha volta de CRUCERIA, clau en querubi de pedra i pila d'aigua beneida d'alabastre baix ma.


Dades