#

Ajuntament


Atzeneta del Maestrat

Antic palau del Comanador de Montesa i Hospital. A l'exterior destaca l'arc gòtic de la porta d'accés. Totes les parets i la coberta han sigut restaurades, així com l'interior, al qual destaquen les finestres gòtiques que apunten a un bell pati intramurs.


Dades


Més informació

Access to the old town of the village.