#

Iglesia Parroquial


Atzeneta del Maestrat

La referencia mes antiga es de l'any 1375. En numerosos altars entre els que destaquen la Verge de Belem, d'estil barroc del segle XIV-­XV, Crist de la Pietat de 1697 i atribuit a Joan MUÑOZ i Verge del Rosari del 1575-1576.

La torre del campanar en la visita la dona com ardit, i no la denomina en successives visites, per lo que se dona per entes es que l'esglesia es anterior a l'actual.

La seua ornamentacio de les columnes salomoniques es de fulles d'Acant i parra i BAGOTS de raïm com se fea al barroc, estil artistic de tot el retaule.

Cos central: caseta central, ara es Sant BARTOLOME PATRÓN del poble. Antigament, fins 1936, eixe caseta estava ocupat per la Verge MARÍA dels Angels, que era el titular de la Parroquia. Per aixo es per lo que per tot el retaule hi ha tants ANGELES i caps d'ANGELES.

La Capella de la Comunio forma un cos adossat al temple. En la part que dona al carrer de Sant BARTOLOME, se pot apreciar una creu plana entre bufa en data de de 1590.


Dades