#

El castell


Montanejos

Aquest tipus d'arquitectura defensiva va complir un important rol social, polític y cultural durant la dominació musulmana i les lluites entre els regnes de taifes. Després dels diversos conflictes bèl·lics de l'època, el castell va complir les funcions corresponents, i amb el temps, va ser abandonat i es va deteriorar. Aquest procés de ruïna va estar reforçat en moltes ocasions per la reutilització dels materials de les fortaleses per a la construcció de bancals, habitatges i corrals.

 

Les restes que podem contemplar actualment són tres estructures diferenciades: dues torres i un aljub, així com alguns trams de muralla.

 

La torre nord és de planta rectangular i presenta fàbrica de maçoneria irregular amb abundant argamassa. La torre meridional és també de planta rectangular i la paret sud presenta un sòcol de grans blocs de pedra escairada bastament. La torre està rematada per un tram de maçoneria irregular. L'aljub és rectangular amb una coberta voltada fabricada amb pedres unides amb argamassa, i a la part superior central està el compluvi.

 

 


Dades

  • 12448 Montanejos