#

La Nevera


La Mata de Morella

Situada al centre històric del poble, la Nevera fou construïda a principis del segle XVII i reformada durant el segle XVIII. La neu s'arreplegava en diversos "ventisqueros" de la Mata, i es baixava al gran pou de la nevera, el qual n’ocupa la major part de l'espai i disposa de capes grosses de neu amb capes de palla intercalades, fet que ajuda a mantenir-ne la temperatura. Després, es procedia a treure-la per una trapa per a la venda i per a diversos usos. Aquesta nevera desemboca en les porxades de la plaça Major, on està la boca de desguàs i una bassa xicoteta de la qual se’n podria recuperar l'aigua del desgel per reutilitzar-la. Actualment, després d'una cuidada restauració, la Nevera alberga el Museu Etnològic sobre l'Espardenya.