#

Casa Palau dels Pedro i la Figuera


La Mata de Morella

És una casa palatina i pairal, construïda a finals del s. XVI i principis del XVII. Cal recordar que La Mata, sota la jurisdicció de Morella, pertangué a les famílies dels Pedro i La Figuera. Tota la seua façana està construïda amb pedra de cadirat i culminada amb un xicotet ràfec de fusta, sota el qual transcórrega una galeria d’arcs xicotets propis d'arquitectura civil aragonesa. La llum de l'interior del primer pis arriba a través de tres grans finestres quasi quadrades, la planta baixa és il·luminada a través de dues grans finestres amb reixes forjades, que ornamenten i protegixen de la incursió en el palau. La porta primitiva, amb arc de mig punt format per dovelles, mostra l'escut d'armes dels Pedro. Aquesta casa, actualment ja no pertany a cap membre de la família dels Pedro, però seguix habitada.

 


Dades