#

Corrals i pallers


Alcudia de Veo

Corrals i pallers

Són molts els corrals que, als voltants del poble i al llarg de tot el terme, servien antigament per oferir refugi, durant les nits i els dies de nevades, al bestiar que es desplaçava des d'Aragó per passar en aquestes latituds més temperades els mesos hivernals. Actualment i pel que fa a la majoria de corrals, solament les parets de pedra subsisteixen dempeus.

 

Els pallers, juntament amb les eres per a la trilla, envolten el poble i estan situats principalment a la zona del vell cementeri, el dipòsit, la Rocha del castell al costat de la carretera i la font de Sant Pere, i formen ací un xicotet poblat amb carrers i places.

 

Són edificacions de dues plantes, la superior per a emmagatzemar les garbes o gavelles de meses i situada a nivell de l'era per facilitar, a través d'un forat fet a aquest efecte, l'emmagatzematge a la planta baixa de la palla resultant de la trilla del blat.

 

Alguns d'aquests corrals i pallers han sigut transformats i hui són magnífics habitatges.

 


Dades


Més informació