#

Caseriu i Castell de Jinquer


Alcudia de Veo

Aquest caseriu, antiga alqueria islàmica, el nom de la qual significava “cabanya” o “graner”, va ser abandonat pels moriscs després de la seua expulsió, i va ser ocupat en diverses ocasiones per colons cristians.

 

Durant la Guerra Civil, del 1936 al 1939, va ser abandonat definitivament; actualment està en ruïnes, oblidat i cobert de vegetació. Encara poden apreciar-se restes d'edificacions i l'església. L'església és l'edifici més singularitzat del conjunt, amb una arquitectura senzilla i humil, una planta rectangular amb una nau diminutiva. Està situada en la part alta del caseriu i ha perdut la coberta. L'altar és d'estil neoclàssic, sense decoració i sense colons cristians després de l'expulsió.

 


Dades