#

Ruïnes de Jinquer


Declarat Bé d'Interés Cultural - Alcudia de Veo

Declarat Bé d'Interès Cultural, és un poble antic actualment en ruïnes.

Alcúdia de Veo, antiga alqueria islàmica, el nom de la qual significa “cabanya” o “graner”, va ser abandonada pels moriscs després de la seua expulsió l'any 1609, i va ser ocupada per repobladors cristians. El castell va pertànyer a la casa de Xèrica, va ser conquerit tardanament i formava part de l'Alcadiazgo d'Eslida que comprenia els castells d'Eslida, d'Aín, de Suera, de Veo i de Xinquer. Des dels cingles d'un turó domina el despoblat morisc del mateix nom i la vall del riu de Veo. Es tracta d'un castell roquer que en conserva algunes de les estructures, com ara llenços merletats i algunes obertures.

 


Dades