#

Aqüeducte de Santa Llúcia


Sot de Ferrer

Aqüeducte que canalitza l'aigua cap a la zona de cultius. Està construït sobre un arc de mig punt tallat en pedra. Té 4 metres de llum i 1,2 metres d'amplària, i travessa el barranc de Santa Llúcia.


El formen peces anomenades dovelles. Per la pròpia morfologia, les dovelles estan sotmeses a esforços de comprensió, fonamentalment, però transmeten forces horitzontals en els punts de suport cap a l'exterior. Aquestes forces es compensen utilitzant, com a contrafort, l'ancoratge en les parets del barranc. Se'n desconeixen els orígens, però té una antiguitat de més de 600 anys.  

 


Dades