#

Molí de Calore


Sot de Ferrer

Edificació construïda amb maçoneria. 


Per dur a terme les funcions pròpies es canalitzava l'aigua i es conduïa fins a les aspes del molí, construïdes amb fusta i dissenyades perquè el pas de l'aigua les girara. Aquests elements, alhora, feien girar uns altres mecanismes, encarregats de moldre el gra. 

 


Dades