#

Palau del Senyor


Sot de Ferrer

És un edifici situat a la plaça de l'Església, construcció de calç, fusta i pedra del terreny, d'arquitectura sòlida ogival de l'ultima part del segle XIII amb detalls del gòtic dels segles XIV i XV.  La planta té 26 metres de llargària a la façana per 56 de profunditat (24 metres coberts i 32 descoberts) i d'alçària.  Al llenç de façana, llisa i senzilla, està l'única porta de brancals i arcs de mig punt en grans dovelles i al centre de la part superior, està l'entrada amb un espai en forma de quadre que, potser en rajoles, tenia l'escut d'armes d'aquest senyoriu. A la façana hi ha tres finestres coronelles de pètries, brancals amb ogives (la de damunt de la porta amb tres trevolats i un portallum, lamentablement desapareguda) que s'alçaven sobre els repeus i per l'extrem superior sostenia un capitell, i aquest, les arrencades de les ogives.

Franquejant l'entrada apareix la primera dependència, de volta d'arc rebaixat al segle XV, amb creueria d'arestes senzilles ogivals, del període primari. De la mateixa factura és la peça que condueix a l'única escala que conduïa a les sales i les habitacions de l'entresol del primer pis. Entre el vestíbul d'entrada descrit i la cambra de l'entresol i del primer pis. Entre el vestíbul d'entrada descrit i la cambra de davant, per la qual s'accedeix al descobert, està el pati d'armes o de llums, que és un rectangle. A la dreta de l'entrada està l'habitació que seria la cambra o la part posterior del sagrari quan l'església adjacent fou la capella mencionada anteriorment.

Era tradició que, quan algun vassall era sentenciat pel senyor a mort de forca, des d'una de les finestres d'aquesta torre, i amb una ressenya de color roig, es mostrara el senyal de justícia perquè complira el seu decret, penjant el presoner sobre un turó que hi ha en direcció a Santa Llúcia, anomenat mont de la Forca.


Dades