#

La cisterna àrab


Castellnovo

És un dels monuments d'enginyeria hidràulica islàmica millor conservats de la comarca de l'Alt Palància. Es creu que estava comunicada amb el castell, i s'hi accedeix pel carrer Comandant Pérez, per una porta formada per una llinda monolítica i custodiada per brancals de secció rectangular o carreus. Si s'hi segueix una escala pronunciada d'uns trenta-dos escalons de lloses de pedra s'arriba al pou, d'uns 8 metres de diàmetre i uns 10,5 metres de profunditat, amb una capacitat de 200.000 litres, els quals s'hi recollien per posteriorment abastir-ne la població. Al costat del pou hi ha una xicoteta càmera d'uns 9 o 10 m2, formada per una volta de mig punt i adossada a la paret; també hi ha una pila en forma d'arc, per omplir atuells i càntirs. Ha estat funcionant fins mitjans del segle XX i el serè era qui s'encarregava d'obrir-hi la porta perquè els veïns ompliren els recipients i de vigilar i guardar l'ordre de cua que s'hi formava.

 

Actualment el recinte s'utilitza durant la setmana de festes per acollir els bous que embolaran, una vegada amb la soga, els joves el solten i el condueixen fins a la plaça.

 

 


Dades