#

Torre del Mal Pas


Castellnovo

Primer vestigi neolític dels pobladors d'aquestes terres, declarades també Bé d'Interès Cultural. Cap al nord-est de Castellnovo hi ha un monticle, al qual, sobre el cim, es troben les restes dels primers pobladors, atribuïdes a l'edat dels metalls. És la coneguda torre del Mal Pas. En diverses excavacions s'hi han pogut contemplar restes d'enterraments del neolític en una cova i, sobre els estrats, les inhumacions de restes de finals d'època ibèrica, ja molt romanitzades i que van perdurar possiblement fins a la fi de l'Imperi d'Occident. A més, al cim del costat de la torre, hi ha restes d'un poblat que va viure durant el mateix temps en què va ser utilitzada la cova, possiblement des de finals del segle I a. de C. fins al segle V d. de C. S'hi han trobat algunes restes de ceràmiques medievals de l'època  islàmica.

 


Dades


Més informació

1 km from the town along the Aragón road towards the gypsy well.