#

Castell del Tormo


Cirat

Està situada en una muntanya que domina una aldea del mateix nom, el Tormo, que pertany al terme municipal de Cirat, del qual dista uns 9 km aproximadament.

Es tracta d'un castell medieval del qual quasi no es tenen dades concretes, excepte pel fet que sembla haver sigut un castell islàmic depenent del castell de Cirat, i per la qual cosa sembla que seua historia està lligada a la d'aquest últim.

Actualment, solament cal mencionar l'existència d'unes poques restes d'entre les quals s'hi distingeixen les que podrien ser els basaments de la Torre Major.