#

Torre dels Comtes de Cirat


Cirat

El palau està situat al centre de la població, a l'anomenada plaça Major.

Es tracta d'una torre de planta rectangular, que presenta a la façana un escaló inclinat a 1,22 metres de la base. Consta de dues plantes. L'inferior és una sala quadrangular voltada, a la qual poden apreciar-se diverses transformacions, ja que, originàriament, no tindria porta d'accés ni escala per pujar a la planta superior. Sembla ser un aljub, ja que al forjat superior hi apareix un buit cegat.

La planta superior seria la planta noble i a la paret s'observa un buit cegat que seria la entrada originaria de la torre des del palau dels Comtes mitjançant un pont llevadís. En aquesta planta, hi ha a la paret una xemeneia que conserva els brancals i la llinda, i dues estances que tenen les mateixes dimensions, una en presenta a l'entrada uns brancals decorats, i a la llinda pot apreciar-se l'escut dels Vilarig. Exteriorment, presenta carreuades i poden observar-s’hi les marques dels picapedrers. Als claus de les finestres hi apareixen inscripcions.

S'hi observen factures constructives diferents, la qual cosa és indicativa de les diverses transformacions experimentades al llarg dels anys. Va ser utilitzada com a presó.

 


Dades