#

Castell de Cirat


Cirat

El castell es troba situat sobre un promontori sobre el barranc de les Salines, des d'on es controlava el meandre que forma el riu Millars al pas per Cirat.

El castell és de tipus muntanyenc, amb dos recintes. Poden apreciar-s’hi les restes d'una torre semicircular, així com diversos llenços de muralla situats a la part més vulnerable, ja que l'altra disposa de la defensa natural que ofereix la ubicació del recinte. També poden apreciar-s’hi les restes d'un aljub sense coberta, encara que també on poden observar-se les arrancades de la volta i les parets impermeabilitzades.

Al costat d’aquesta construcció hi ha una estructura rectangular d'ús desconegut formada per blocs regulars. A la superfície s'han trobat peces de ceràmiques islàmiques decorades: vores, anses, etc.

 


Dades