#

Aljubs


Benlloc

El seu origen s'estima neolític, ja que s'han trobat diversos assentaments. També eren importants estratègicament ja que la resistència depenia d'ells davant un atac a castells i fortaleses.

Els aljubs son construccions que feien possible l'arreplegada del aigua en èpoques de pluja. Els aljubs tenen un important valor arquitectònic, ja que encara avui en dia ens demostra que eren construccions complexes i complicades com ho són les més antigues (les de Quartico, Piedrafita i el Mas). 


Dades