#

Vía Augusta


Benlloc

Una imponent via de comunicació que recorre tota Espanya

Els romans van ser els primers a crear un sistema de comunicació que, a més de facilitar els desplaçaments, permetia un estret control administratiu, polític i militar dels territoris conquistats i la consolidació del seu poder. Tant, que van arribar a construir 140.000 km de calçades entre Europa, Àsia i Àfrica. Per descomptat, aquest sistema tenia com a centre la ciutat de Roma i a partir de la mateixa s'articulava una xarxa de carreteres que passava per totes les seues províncies. Va ser a partir de l'emperador Augusto, a la fi del segle I a.n.e., quan va començar aquesta reforma territorial de les províncies d'Hispània, amb el disseny d'una àmplia xarxa viària.

Dades