#

Casetes de Volta al Terme


Càlig

La llarga distància entre la població i les partides més allunyades del terme, feia necessària l'existència d'alguna mena de construcció per donar refugi als agricultors i els seus animals. Este tipus de construccions són d'origen neolític i la millor mostra es pot veure distribuïda pel Mediterrani occidental. Hi ha diferents tipus de dimensions i formes arquitectòniques: unes amb volta, d’altres amb sostre pla, amb cisterna, amb menjadores... però totes tenen en comú la pedra en sec com a material de construcció.

 


Dades