# #

La torre de Càlig


Càlig

La torre municipal de Càlig és una construcció defensiva de l'època medieval. És del segle XIII. Està situada dins de la població, a prop de l'església parroquial. És de planta quadrangular, amb pedres de carrer als cantons i a les obertures de les portes i de les finestres. La construcció consta de tres nivells o pisos, als quals s'accedeix a través d'unes escales. La coberta del primer pis és una volta de mig punt.

 

És l'edifici més antic del poble. A pesar que la data que figura a l'escut de pedra mostra l'any 1625, la data de construcció és desconeguda. La construcció en pedra ha passat al llarg del temps per algunes modificacions importants i ha sigut utilitzada com a seu de l'Ajuntament, presó i magatzem.

 

Actualment és la seu del centro cultural la Torre. Casa de la Cultura.

 

 


Dades


Més informació

It’s currently the site of the Tower Cultural Centre. Cultural Centre.