Counts of Cirat Palace, the city’s emblematic building
#

Palau dels Comtes de Cirat


Cirat

Està situada a la plaça principal de la població. Es tracta d'un edifici fortificat de planta rectangular amb una fàbrica de carreuada de grans dimensions. Presenta nombroses finestres i una entrada principal amb arc de mig punt. Està parcialment restaurada, almenys a l'exterior, encara que en les successives reformes n’han desaparegut una part rellevant dels elements defensius, d’entre els quals destaquen, especialment, restes de merlets i espitlleres.

A principis del segle XVII, el Sr. Bernardo Vilarig Pardo de Carroz era el senyor de l'església. Cirat pertany a la comarca de l'Alt Millars.

El palau està situat al centre de la població, a l'anomenada plaça Major. El palau comtal, que estava comunicat amb la torre, es va dividir entre tres hereus. Posteriorment, la zona central va ser enderrocada i s’hi van fer pisos. L'any 1981 va ser demolida una part de la façana restant que pertanyia a l’antic palau.


Dades