#

Les Congestes


Sacañet

Es troben a altures de més de 1.000 i 2.000 m, fet que, juntament amb el clima continental, extrem a l’hivern amb forts vents i nevades, van fer de les muntanyes de Sacanyet i Canales el lloc ideal per acumular neu. Hui, aquestes muntanyes ens descobreixen un patrimoni cultural únic de gran valor. Tenen 47 congestes, d’entre les quals destaca la gran congesta dels Frares, que va ser construïda l’any 1769 per les monges de la cartoixa de Porta Coeli. Les congestes són parets de fins a 4 metres de espessor, de forma arrodonida o d'arc que poden arribar fins als 30 metres de diàmetre que, construïdes sobre barrancs, tenien la funció d'acumular la neu durant l'hivern per abastir de gel a les ciutats pròximes de València, Llíria o Sogorb durant l'estiu. És la major concentració de tot el Mediterrani.


Dades


Més informació

Access via a clay road.