#

Forn medieval


Sant Mateu

Monument declarat Bé de Rellevància Local.

Edifici de planta rectangular amb sistema estructural de pòrtics d’un sol arc, paral·lels a la façana. La construcció és de maçoneria. En l’interior, hi ha un forn documentat de l’any 1386. En la llista de carrers del barri antic, ix el carrer Forns Vells, que recorda on se situaren dos dels forns medievals de Sant Mateu.

 


Dades