#

Campanar de les Llàstimes


Sant Mateu

Torre de planta quadrada amb quatre cossos, tres de maçoneria i, l'últim, de carreuada amb acabament en barana balustrada i cos octagonal a manera de llanternó on apareix un escut amb la creu de Montesa i una inscripció amb l'any 1737.

Única resta conservada del convent de Sant Domènec. El convent fou fundat en 1360 i destaca pel claustre i l'església d'arcs ogivals. Part de la cimentació d'aquests espais s'han redescobert després de diverses excavacions.

El convent de Sant Domènec, per la situació extramurs, enfront del palau dels mestres de Montesa, va sofrir grans danys durant la Guerra d'Independència i la Primera Guerra Carlina. Fou desamortitzat l'any 1840.


Dades