# #

Les Muralles


Peníscola / Peñíscola

A més del Castell, que se troba situat a la part més elevada del tómbol, destaca tot el Casc Antic de la Ciutat, el conjunt de muralles del quan ha estat construït en diferents èpoques, configurant la seua potent imatge de fortalesa inexpugnable.

Les muralles se dividixen en tres zones i estructures arquitectòniques i militars diferents. De les tres zones, en destaca la muralla renaixentista que constituïx la part frontal de la fortificació.

Fortificació del segle XVI projectada pel famós arquitecte J.B. Antonelli. Constituïx una mostra de l’arquitectura militar peninsular.


Dades