#

El Bufador


Peníscola / Peñíscola

Curiositat geològica que consistix en un túnel natural excavat a la roca on s’assenta la ciutat, i pel qual entren i ixen contínuament les aigües del Mediterrani, provocant bufades fragoroses i elevacions violentes de l’aigua del mar els dies de temporal. 


Dades