#

Sant Antoni


Per dur-la a terme, el poble es divideix, des de temps remots, en quatre sectors que es corresponen amb els carrers plaça Portal, plaça del Raval, Alt de la Vila i Baix de la Vila. D’entre aquestos, s'hi crea una competència sana que redunda en el bé de la festa. Les dones elaboren els deliciosos rotllos de "llavoretes" que es lliuren als participants en la "matxà" o processó de cavalleries.


Més informació