#

Cisterna


Soneja

Aquest aljub és un dels elements més significatius del sistema hidràulic de l'horta de Soneixa. S'hi emmagatzemava aigua provinent de la séquia mare i, durant 250 anys, va abastir d'aigua a la població per a un ús domèstic. Va ser construïda en el segle XVIII. Es tracta d'una construcció subterrània formada per dues naus voltades i unides entre elles mitjançant quatre arcs.

 


Dades

  • 12480 Soneja