#

Església de Sant Miquel Arcàngel


Soneja

Va ser construïda entre els anys 1751 i 1768 sobre l'antiga església, de l'any 1633. Al subsòl està la cripta, coneguda localment com l'església Vella o la Presó. Dissenyada per Antoni Gilabert i Felip Rubio, va inaugurar-se el 23 de febrer de 1766. És una església de tres naus, amb cor alt als peus i capella de la comunió independent. La nau central té volta de canó, decoració d'algeps d'estil rococó i pintures murals sobre la volta del presbiteri, les petxines del creuer i la volta central. Les naus laterals tenen capelles entre els contraforts. Hi destaca una capella independent, amb enreixat de ferro i dedicada al Crist de la Sang, d'arquitectura acadèmica valenciana de finals del segle XIX. D'entre les pintures, en destaca una predicació de sant Francesc Xavier, atribuïda a José Camarón (segona meitat del segle XVIII), un sant Joaquim i santa Anna (anònim valencià dels segles XVIII-XIX), i una pintura sobre taula de la primera meitat del segle XVIII.  

 


Dades