#

Les Torres


La Torre d' En Besora

La Torre d'en Besora va disposar, en l'època medieval, de diverses torres defensives construïdes entre els segles XIII i XIV. Generalment, eren de planta quadrada amb fàbrica de maçoneria reforçada amb carreus a les cantonades. Tenia una planta baixa i dos pisos, amb finestrals allindanats i amb una coberta inclinada amb merlets piramidals.

La Torre Madoc, situada al camí de la Torre d'en Besora a Culla, és encara un exemple visible d'eixes torres fortificades que van donar el nom toponímic a la Torre d'En Besora.


Dades

  • 12161 La Torre d'En Besora