#

Antic castell


La Torre d' En Besora

Poden visitar-s'hi algunes restes de la muralla medieval primitiva que protegia la població, i l'estructura de l'antic arc de la torre que formava part de l'edifici original denominat a la zona "el castell". També l'església parroquial, la qual té visibles algunes mostres arquitectòniques del temple primitiu del segle XIII que formava part de l'entramat defensiu del municipi.

La construcció del temple parroquial actual va utilitzar gran part de les pedres i els arcs de l'edifici del castell i de les parets fortificades de la muralla.

Una sèrie de proves arqueològiques recents proporcionen la novetat d'un origen anterior, que podria situar-se a l'època ibera.


Dades

  • 12161 La Torre d'En Besora