#

Mil·liari i restes romans


La Jana

Les restes arqueològiques trobades demostren l'existència d'un hàbitat protohistòric als jaciments dels Castellets i de Vilarroig, que daten dels segles VII i V a.C, respectivament. Així mateix, hi ha a la plaça major un mil·liari procedent de la Via Augusta (s. IV d.C.) i al nucli urbà s'han trobat monedes romanes i altres vestigis, d'entre els qual hi destaca una estatueta de bronze d'Hèrcules (1943).


Dades