#

Ermita de la Puríssima


La Jana

També coneguda com la capella de la Immaculada, és un xicotet edifici d'un aspecte exterior senzill i modern, adossat per ambdós costats a altres habitatges del carrer. La façana remata en ràfec de teules sobre el qual s'alça una espadanya àmplia que ocupa tota l'amplària, amb un buit reduït per a la campaneta. La porta d'accés és de mig punt i sobre aquesta s'obri una finestra rectangular enreixada.

Durant molt de temps va estar destinada a hospital de la caritat per a després quedar abandonada i utilitzar-se com a magatzem. Fou restaurada entre el 1980 i el 1981.

 

 


Dades