#

Torre de L'Alfalsar


Declarat Bé d'Interés Cultural - Albocàsser

Data de 1548, i va pertànyer a Joan Miquel, notari, segons una inscripció de la llinda de la seva porta. La seva construcció data d'un moment, entre finals del segle XV i gairebé tot el segle XVI, en el qual els propietaris enriquits pel comerç de la llana fortifiquen les seves masies. Es troba propera al nucli urbà, envoltada de camps de cultiu. La torre de L 'Alfalsar és de planta rectangular amb fàbrica de maçoneria i carreus en els cantons. Consta de planta baixa i dos pisos. La coberta té una part amb coberta inclinada d'un sol vessant de teula i una altra més alta, també amb coberta inclinada d'un sol vessant, de menor pendent i emmerletada. Es conserva a la coberta inferior al costat del testera les restes d'una antiga llar de foc. Sobre la porta d'accés, adovellada, es troba una finestra rectangular al primer pis i una altra més petita al segon, on es conserven uns petits cans possiblement restes d'un antic matacà. La torre posseeix diverses petites finestres allindades a la resta de les seves façanes. Adossades a la torre es troben petites construccions, de maçoneria, destinades a l'ús agrícola. 


Dades