#

Els forns de calç


Villamalur

Són els antics forns de calç (o caleras, en castellà) que estan repartits per tot el terme municipal. Alguns encara estan molt ben conservats i s'utilitzaven per coure la pedra a la muntanya per transformar-la en calç. Hi destaquen els de les partides de Berniches, la del Mas i la de Jupillo.


Dades