#

Nevera de Quatre Camins


Villamalur

Situada a la partida de Quatre Camins, a 880 m d'altura.

L'estat de conservació de l'estructura és regular.

La nevera és de planta circular i està ubicada a la vesant orientada al NE. El dipòsit té un diàmetre exterior d'11 metres. La part exempta és de poca altura al sector SO, i major al NE, i per aquest motiu està rodejada de un talús de subjecció amb el material de l'excavació del pou. Els murs tenen una espessor de 0,65 metres i estan construïts amb maçoneria carenada de pedra calcària i morter, mitjançant la tècnica de farciment de tàpia. El pou té un diàmetre de 9,60 metres i una profunditat màxima de 10,60 metres. La capacitat estimada és de 800 m3. La coberta es recolza en dos arcs paral·lels. Un està derruït i s'aprecien al mur les obertures on estaven les estreps. Aquest arc disposava de contraforts en ambdós extrems. L'arc, encara en peu, té els estreps a uns 4,30 metres sobre el nivell actual del fons del pou. L'arc és de secció rebaixada i 8 carreus formen les dovelles centrals. S'hi observen restes d'un diafragma de maçoneria sobre l'arc. Els dos arcs possiblement sustentaven una coberta (potser una volta), coberta de teules, com ho confirmen les nombroses restes de teules àrabs dels voltants. La nevera tenia dos accessos. Una porta al sector S, al nivell de la vessant, actualment molt desfigurada pel mur deteriorat. Una altra està orientada al N i s'hi arriba mitjançant una trinxera al talús que rodeja el dipòsit. S'obri a uns 3,30 metres sobre el nivell del fons actual, al qual pot arribar-se mitjançant un con de d'enderrocs que s'hi ha format. La porta és de secció atrompetada i està coberta per un arc. Damunt hi ha un tronc que travessa el mur i sobreïx a l'interior del pou per penjar una corriola que facilitara les operacions d'extracció.

 


Dades