# # # # # # # #

Vila Emmurallada Mascarell


Declarat Bé d'Interés Cultural - Nules

Xicotet recinte fortificat, únic arreu de la Comunitat Valenciana, el qual es va convertir en un annex de Nules al final del segle XIX. Este conjunt declarat BIC (Bé d'interès cultural) disposa d'un jardí creat recentment que contribueix a crear un espai acollidor al voltant del recinte. Hui dia encara viuen a Mascarell unes 200 persones.

Es tracta d'una població d'origen lligat a l'expulsió dels musulmans de la veïna Borriana. El primer document que existeix és de 1310. En Jaume I va expulsar els moriscos de Borriana, els quals es van establir a la ratlla entre Nules i Borriana, és a dir, a Mascarell. Mascarell va quedar pràcticament despoblada després de l'expulsió dels moriscos i no va superar la crisi fins ben entrat el segle XVIII.

Dins la vila destaquen la casa consistorial de final del segle XVIII, amb proporcions reduïdes però equilibrades i dignes; i l'església parroquial de final del segle XVII, amb interessants esgrafiats semblants als de l'església La Sang. La muralla està feta de morter, terra i rajola, i al centre de cada banda hi ha una torre. Mascarell té dos accessos, als costats est i oest, i presenta planta gairebé quadrangular.


 

 


Dades