#

Carta de la població


Com a preludi a la tardor, el 29 de setembre, es commemora l'atorgament de la Carta de poblament a la Ciutat de Vinaròs. L'any 1241 l'alcalde de Peníscola D. Gil de Atrocillo, en nom del rei Jaume I, atorga la Carta de poblament a Grinyó de Ballester perquè s'establira en aquella alqueria. Cap al 29 de setembre, tenen lloc múltiples activitats culturals com concerts, exposicions, teatre i visites guiades, entre d’altres.  


Més informació