#

Fira d'Onda


L'última setmana d'octubre es converteix en la data senyalada per a tots els ondenses, així com per a aquells visitants que en altres ocasions ja han pogut gaudir d'aquesta setmana de festes patronals dedicada al Santíssim Salvador, a la Mare de Déu de l'Esperança i a sant Roc.

Durant una setmana, l'algaravia inunda els carrers de la població, on es duen a terme una gran multitud d'actes que satisfan les inquietuds festives de totes les edats.

Però, i sense cap dubte, dos actes són els que més expectació desperten, un religiós i un altre profà. Ens referim, en primer lloc, a la processó del diumenge de fira, quan els ciutadans es citen a la plaça del raval per cantar al uníson l'himne al Santíssim Salvador. Per altre costat, sense cap dubte, les exhibicions taurines i, especialment, el tradicional bou embolat, es converteix en el centre d'atenció de les multituds.


Més informació