#

Coves del Forcall


Villafranca del Cid

Coves del Forcall

Les coves del Forcall representen un entorn natural molt atractiu i conegut pels habitants de Vilafranca, ja que estan a dos kilòmetres escassos del nucli urbà.

Estan situades al sud de la localitat, en el denominat barranc de les Coves del Forcall, i cal seguir-ne el llit fins a arribar al circ rocós que tanca aquest barranc. Es tracta de formacions de pedra calcària estratificada, que la natura ha modelat al seu gust amb el pas del temps. Hi ha un conjunt de 16 cavitats, penjades sobre una massa rocosa d'uns 200 metros d'alçària, que de vegades són coves profundes i d'altres, simples refugis. Juntament amb formacions geològiques, hi ha també roques en forma de pont (una és coneguda popularment com "el Campanar") que atorguen al conjunt un aspecte de gran bellesa i d'espectacularitat.

S'hi pot accedir a aquest incomparable i grandiós paratge (en uns 45 minuts) per un sender que ix des de la població de Vilafranca, continua pel barranc de la Teuleria i prossegueix pel barranc de les Coves del Forcall.