#

Les fonts del Llosar


Villafranca del Cid

Les fonts del Llosar

El paratge de les fonts del Llosar és un lloc pintoresc i d'esplai situat a 2 kilòmetres al nord-est de la població. Actualment s'utilitza com a zona d'esplai i de joc per als xiquets i les xiquetes, de berenars i de passejos per a la gent del poble.

No obstant això, aquest paratge és realment un dels camins ramaders que conformen el conjunt de vies pecuàries que creuen el terme municipal de Vilafranca. És també una zona de descans i un abeurador important per als ramats transhumants que, segons l'estació de l'any, es mouen per buscar prats frescs.

Així, d'entre els elements de l'estructura característica ramadera en destaquen les fons o els brolladors, els abeuradors per al ramat i els antics safarejos, que estan protegits amb una coberta de rajola àrab sustentada per tres columnes esveltes tallades en pedra.

També hi és important l'arbreda frondosa, formada per diverses fileres d'oms i de xops de grans dimensions.