#

Museu Francisco Agut


Sierra Engarcerán

El Museu Francisco Agut va ser inaugurat l'any 2011 i està ubicat al carrer Sant Antoni, al nucli urbà de la Serra. Francisco Agut, nascut en la Serra, concretament, a la Masia de Miralles, ha dedicat gran part de la seua vida a treballar la pedra de forma totalment artesanal. 

Encara que una part dels seus treballs han viatjat pel territori nacional i internacional, com per exemple a Itàlia o als Estats Units, el seu poble natal disposa d'una col·lecció important d'escuts i creus tallades en pedra que poden visitar-s’hi durant tot l'any i que ens donen una idea del gran treball realitzat.

La història d'aquesta curiosa col·lecció, naix després de rebre un encàrrec del Vaticà. Aquest encàrrec no va ser un altre que el de tallar diversos escuts papals. Francisco va fer el treball i, després, va decidir aprofundir més en el tema i començar la magnífica col·lecció de la que podem gaudir en aquest museu amb el seu nom.


Dades

  • 12182 Sierra Engarcerán