#

Museu parroquial arxiprestal


Llucena/ Lucena del Cid

 

Està situat al subsòl del temple, subdividit en una part dedicada a l'art sacre i altra a l'etnologia local.

 

A la part dedicada a l'art religiós destaca un magnífic retaule del segle XV de 3,8 x 2,6 metres on figura, a la taula central, sant Antoni Abat i, als costats, sant Pere i sant Pau; a la predel·la, el sant Crist de la Pietat, la Mare de Déu, sant Joan, Jaume el Major i el Baptista. La taula superior està dedicada a la Mare de Déu del Rosari. S'atribueix a l'anomenat "mestre del miracle de Colònia".

 

A més, aquest museu conté valuoses peces d'orfebreria, de les quals oferim una breu ressenya:

 

-Del barroc primitiu, segons l'opinió de mossèn Millán: una imatge de sant Pere Màrtir, policromada, i un àngel decoratiu, tallades en fusta. Pareix que són, per tant, lleugerament anteriors a la construcció de l'actual temple.

- Del segle XV, escola florentina i, seguint l'opinió de l'acadèmic anteriorment citat, hi conservem un relleu llaurat en alabastre, amb traces d'haver-hi estat policromat, que representa a la Mare de Déu amb el xiquet.

 

Hi ha, a més, crismeres, reliquiaris, plats i creus entre altres objectes de valor incalculable.

 

A la part etnogràfica trobem tota una sèrie de útils de cultius i d'altres professions artesanals, així com paraments i útils domèstics.

 

 


Dades