#

Jaciment arqueòlogic En Balaguer


Portell de Morella

Origen i evolució d’una comunitat rural


El jaciment de En Balaguer se situa en una zona muntanyosa entre la serra de Gúdar i la costa del Maestrat, dintre del terme municipal de Portell de Morella,  a la comarca d’Els Ports. En Balaguer no es pot definir com un poblat sinó com un conjunt de nuclis rurals d’hàbitat de petita extensió que aprofitaven els recursos de la zona i es dedicaven a l’explotació agropecuària i emmagatzematge.

En 2005, abans de portar a terme les obres per a realitzar un parc eòlic en eixa zona, els investigadors realitzaren una prospecció intensiva per a identificar la presència de testimonis arqueològics i efectivament es recuperaren nombrosos materials en superfície; es va delimitar el perímetre del jaciment i es documentaren restes de diferents estructures. Cap a la meitat de l’any següent va començar la primera campanya arqueològica en la qual estudiaren com les obres afectarien la zona i comprovar les hipòtesis sobre la cronologia del complex.

 


Dades